Apache Log4j2 Response Click Here for Details
Model # CIA-6XXXXX

Ci7600

Do pomiarów odbicia i transmisji

  • Idealny do recepturowania lub kontroli jakości.
  • Oferuje zgodność między instrumentami rzędu ≤ 0.15 dE* i powtarzalność ≤0.03 dE*
  • Przeznaczony zarówno do pomiarów w odbiciu jak i transmisji

Zapewnia elastyczność pomiarów dla różnych próbek

Ci7600 oferuje taką samą zgodność między instrumentami i powtarzalność jak Ci7500, ale opcjonalny zestaw transmisji pozwala na pomiar całkowity i bezpośredni pomiar transmisji, wiele obszarów obrazowania, celowanie laserowe dla pomiarów małych próbek i nieskończoną szerokość do pomiaru większych próbek. Podobnie, jak w przypadku innych modeli z serii Ci7000, Ci7600 rejestruje barwy i wygląd jednocześnie z uwzględnieniem zwierciadła (SPIN/SCI) i bez zwierciadła (SPEX/SCE). Wbudowane kontrolki stanu NetProfiler sprawdzają, czy urządzenie jest zoptymalizowane pod kątem wydajności pomiaru.

≤0.15 dE*
Zgodność międzyurządzeniowa
≤0.03 dE*
Powtarzalność pomiarowa
d/8° Sfera
Goemetria pomiarowa
Measuring Orange Juice Color | X-Rite Ci7600
Przeznaczony do wszechstronnej kontroli jakości próbek nieprzezroczystych, przezroczystych, półprzezroczystych i fluorescencyjnych.

Ci7600 oferuje do pięciu różnych wielkości otworów pomiarowych dla pomiarów w odbiciu oraz cztery otwory pomiarowe dla pomiarów w transmisji. Dodatkowo urządzenie może mierzyć próbki w pozycji pionowej z portem pomiarowym skierowanym do góry lub dołu. Przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, urządzenie może mierzyć płyny, proszek, żele, granulaty, materiały tekstylne oraz próbki o nietypowym kształcie. Urządzenie może być wyposażone w trzy filtry UV do kontrolowania wybielaczy optycznych w materiałach włókienniczych, tworzywach sztucznych, farbach, powłokach i papierze.

Operator Confidence | X-Rite Ci7600
Zapewnij operatorowi pewność i kontrolę jakości.

Ci7600 jest łatwy w obsłudze i eliminuje potencjalne ryzyko wystąpienia błędów dzięki automatycznej konfiguracji. Panel stanu LED zapewnia informacje w czasie rzeczywistym, a dzięki wbudowanej cyfrowej kamerze użytkownik otrzymuje podgląd mierzonej próbki co pozwala na precyzyjny wybór mierzonego obszaru. Ci7600 jest połączony z oprogramowaniem do zapewniania jakości X-Rite Color iQC, aby szybko określić, czy próbka mieści się w zakresie tolerancji. Jeśli nie, zapewnia bezpośrednią informację zwrotną, aby ponownie uzyskać wartość docelową.

Product Overview Video Flex 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

FPO
Product Overview Image Flex 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Product Overview Video Flex 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Product Overview Video Flex 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

maintains performance
Wysoka stabilność

Instrumenty z serii Ci7000 działają stabilnie i same powiadamiają operatora, jeśli urządzenie wymagana kalibracji.

temperature humidity sensors
Czujniki temperatury i wilgotności

Czujnik temperatury oraz wilgotności na bieżąco monitoruje warunki otoczenia.

total color solution
Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania barwą

Działa z oprogramowaniem X-Rite do recepturowania, kontroli jakości i zapewniania jakości.

Product Overview Testimonial 1
FPO Image Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet
FPO Image Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet
Ci7600
Specyfikacja
Design/Premedia
Recepturowanie
Produkcja
Kontola jakości

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042