Apache Log4j2 Response Click Here for Details
Model # np

Oprogramowanie NetProfiler

Do optymalizacji urządzeń

Zapytaj o ofertę
  • Weryfikacja i optymalizacja wydajności spektrofotometru
  • Zapewnienie spójności barw między urządzeniami w całym łańcuchu dostaw
  • Precyzyjna wymiana danych spektralnych barw do recepturowania i kontroli jakości

Sprawdź wydajność swoich spektrofotometrów

Nawet w najlepszych spektrofotometrach może czasami dochodzić do przesunięć, powodujących niepewne i błędne pomiary barwy. NetProfiler to oparte na chmurze połączenie oprogramowania i standardów barw, które ułatwia dostosowanie i weryfikację wydajności przyrządu, identyfikację przyrządów wymagających serwisu oraz zmniejszenie różnic występujących między urządzeniami.

Ci7500-01
Zapewnij spójność barwy między urządzeniami

Błędy w pomiarach mogą wynikać z wielu różnych czynników, a większość z nich można skorygować poprzez kalibrację. NetProfiler automatycznie weryfikuje i optymalizuje wydajność urządzenia, aby rozwiązać problemy spowodowane czasem użytkowania, zużyciem lub warunkami środowiskowymi oraz identyfikuje przyrządy wymagające serwisu, zanim zostaną wytworzone produkty o nieprawidłowej barwie. To łatwe w użyciu rozwiązanie pomaga obniżyć koszty spowodowane nieprawidłową barwą od etapu recepturowania do dostarczenia produktu końcowego.

NetProfiler
Zarządzanie wydajnością spektrofotometru w całym łańcuchu dostaw

Złożone łańcuchy dostaw obejmujące wiele działów i obszarów geograficznych mogą przyczyniać się do niespójności kolorów. NetProfiler standaryzuje kryteria akceptacji kolorów i jakość w różnych lokalizacjach na całym świecie, aby zapewnić spójność barw. Łatwy w użyciu, ze wspólnym interfejsem użytkownika dla wszystkich urządzeń pomiarowych, rozszerza technologię weryfikacji, aby zwiększyć możliwości profilowania na szerokie grono odbiorców, zarówno z połączeniem internetowym, jak i bez niego.

Connect
Łączy się z przenośnymi i stacjonarnymi spektrofotometrami X-Rite

System służy do współpracy z szeroką gamą urządzeń do zastosowań przemysłowych i drukarskich z połączeniem internetowym lub bez niego.

Measurement Confidence
Zapewnia precyzję pomiaru

Wbudowane kontrolki stanu NetProfiler na wielu naszych przyrządach sprawdzają, czy urządzenie jest zoptymalizowane przed każdym pomiarem.

Connect Solution
System łączy się z oprogramowaniem X-Rite w celu uzyskania kompleksowego rozwiązania

NetProfiler łączy się z oprogramowaniem InkFormulation, Color iQC, Color iMatch i ColorCert, zapewniając pewny i precyzyjny przepływ pracy

Oprogramowanie NetProfiler
Specyfikacja
Design/Premedia
Recepturowanie
Produkcja
Kontola jakości

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042