Windows® 11 compatibility For details click here

Barwa ma znaczenie w naukach przyrodniczych

Obszar nauk przyrodniczych podlega cały czas przyspieszającej ewolucji, co wywiera nacisk na producentów w zakresie zachowania zgodności przy równoczesnym opracowywaniu innowacyjnych metod produkcji. Liczne nowości w dziedzinie medycyny, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich dekad są wynikiem ewolucji znaczenia kolorów jako podstawowego elementu produktów i opakowań. Badania wykazały, że klienci rozpoznają leki typu OTC oraz leki na receptę i wyroby medyczne po kolorze. Dlatego w branży nauk przyrodniczych precyzyjne oddanie koloru opakowania to nie tylko kwestia estetyczna, lecz także kwestia bezpieczeństwa.

Kolory opakowań produktów poszczególnych marek to zbyt cenny zasób, aby marnować go przez nieprawidłową specyfikację, szczególnie w sytuacji, gdy są dostępne gotowe standardy kolorów do szerokiego zakresu materiałów opakowaniowych i procesów drukowania.

Rozwiązania od firmy X-Rite Pantone oferują podmiotom z obszaru nauk przyrodniczych narzędzia do precyzyjnej komunikacji o barwiepodczas całego procesu produkcji i drukowania opakowań. Korzyści ze stosowania rozwiązań do pomiaru barw są zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe.

Każdy zyskuje, gdy producenci opakowań i właściciele marek mają do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Firma X-Rite oferuje wybór sprzętu i oprogramowania, który pozwoli sprostaćwymaganiom procesów produkcji.

Kontrola jakości dla opakowań:

Powszechną praktyką w branżach podlegających regulacjom prawnym, takich jak nauki przyrodnicze, jest stosowanie bardziej rygorystycznego procesu kontroli jakości. Zdefiniowany proces zarządzania barwą eliminuje błędy w barwie i koszty związane z odrzucaniem produktów podczas kontroli wejściowej w magazynie lub fabryce. X-Rite oferuje wiodący w branży sprzęt i oprogramowanie do kontroli jakości, dzięki którym można łatwo mierzyć, kontrolować i oceniać barwę w całym procesie produkcyjnym i na całym świecie.

  • ColorCert: Monitoruje, dostosowuje i poprawia jakość druku dla drukarni poprzez pomiar danych kolorystycznych dla każdego przebiegu druku. Funkcja BestMatch pozwala operatorowi prasy już od pierwszego podciągnięcia wiedzieć, czy właściwy kolor jest możliwy do uzyskania przy użyciu farby na prasie. Już sama ta funkcja pozwala zaoszczędzić wiele godzin straconego czasu pracy prasy, odpadów i frustracji związanej z próbą uzyskania koloru, który nie jest możliwy do uzyskania.
  • ColorCert Scorecard Server: Zapewnia obiektywne i spójne wskaźniki, którymi przetwórcy mogą dzielić się z właścicielami marek. Te dane w czasie rzeczywistym mogą potwierdzić zgodność ze specyfikacjami, przyspieszyć czas przygotowania do druku, a często wyeliminować potrzebę kontroli i zatwierdzania na miejscu.
  • eXact Standard: Walidacja koloru atramentów CMYK i spot color, a także wykorzystanie narzędzi opartych na zadaniach z branżowymi standardami kolorów w celu zwiększenia kontroli procesu prasowania i zmaksymalizowania dokładności kolorów w ramach przepływu pracy.
  • Ci64: Ocenia optyczne środki rozjaśniające z opcją UV, aby uchwycić dokładny kolor na nierównych i odbijających światło powierzchniach na różnych produktach i opakowaniach.
  • PantoneLIVE: Oparte na chmurze repozytorium, które łączy marki i ich przepływy pracy dzięki wspólnemu zestawowi cyfrowych standardów kolorystycznych. Umożliwia markom i drukarniom wymianę danych kolorystycznych dla zadań, w tym bezpiecznie przechowywanych kolorów spotowych marki, między dowolnymi lokalizacjami, aby zagwarantować dokładność na maszynach drukarskich, systemach farbowych i wielu podłożach opakowaniowych.

Kontrola jakości produkcji:

W branży Life Sciences, rozwój i kontrola koloru jest ważną częścią procesu produkcyjnego. Rozwiązania X-Rite mogą pomóc w zdefiniowaniu, komunikacji i kontroli koloru, aby zapewnić harmonię barw i zmniejszyć liczbę odrzuceń pomiędzy wieloma dostawcami, zakładami i markami.

  • Ci7800: Zapewnia wiodące porozumienie międzyinstrumentalne w zakresie komunikacji i koordynacji wartości krytycznych dla koloru oraz specyfikacji od etapu recepturowania do kontroli jakości.
  • Ci64: Wszechstronny spektrofotometr sferyczny przeznaczony do pomiaru gładkich i teksturowanych powierzchni w celu niezawodnego zbierania danych i statystycznej kontroli procesu na wszystkich zmianach, liniach produkcyjnych i w zakładach produkcyjnych.
  • Color iQC: Konfigurowalne, oparte na zadaniach oprogramowanie, które wykorzystuje szablony procesów i materiałów z predefiniowanymi standardami, tolerancjami i ustawieniami, aby pomóc markom, dostawcom i producentom zapewnić dokładny, spójny kolor w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Polecane zasoby

Learn how a digital color solution from X-Rite enables printers to produce consistent color for transparent, translucent, and metallic packaging and electronically track compliance.

How much does your brand color cost? Download this free X-Rite whitepaper to learn how CPG companies can use digital tools to save time and money.

Learn the fundamentals of building a Print Quality Program for Brand Packaging that is easily scalability and sustainable using digital strategies. Join the webinar to learn more.

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042