Windows® 11 compatibility For details click here

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

ColorCert Suite

Współcześnie procesy związane z produkcją opakowań są złożone i często angażują wielu interesariuszy, między innymi właścicieli marek, agencje projektowe, specjalistów od przygotowania do druku oraz firmy zajmujące się produkcją farb. Może to sprawić, że zarządzanie dokładną spójnością barw i wydruków stanie się wyzwaniem. ColorCert Suite upraszcza komunikację pomiędzy wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Od przygotowania do druku i inkroomu (mieszalni farbowej) po kontrolę procesu produkcyjnego – system pomaga zarządzać precyzyjnymi specyfikacjami barw i druku, łącząc wszstkie informacje podczas jednego procezu pracy.

ColorCert dla drukarni i producentów opakowań

Pakiet ColorCert opracowano od podstaw, aby umożliwić branży opakowaniowej lepsze zarządzanie złożonościami rozszerzonej gamy barw podstawowych CMYK, a także przepływami pracy Spot Color, niezależnie od procesu druku, substratu lub normy branżowej. Jego modułowy zestaw narzędzi ułatwia komunikację, dostarcza praktyczne dane oraz umożliwia lepsze wykorzystywanie istniejących procesów, technologii i zasobów ludzkich.

ColorCert dla właścicieli marek

Zapewnienie dokładności i spójności barw i wydruków w regionalnym lub globalnym łańcuchu dostaw może być wyzwaniem dla właścicieli marek. Wiele marek polega na atestach maszyn w drukarni, aby zapewnić spójność... Ale co się dzieje podczas ponownego przebiegu? Tradycyjne podejście zakładające przesyłanie próbek pocztą może być trudne w zarządzaniu i w większości przypadków próbki nie są przeglądane, dopóki nie pojawi się problem, a produkt jest już na półce.

ColorCert Suite umożliwia cyfrową komunikację dokładnych wymagań dotyczących barwy i druku, generując dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla każdego cyklu druku na łatwym do zrozumienia pulpicie nawigacyjnym. ColorCert umożliwia konwerterom dostarczanie klientom będącym właścicielami marki danych z karty wyników raportowania w czasie rzeczywistym, które potwierdzają zgodność ze specyfikacjami właściciela marki, w tym wytycznymi G7 i PSO, przyspieszając procesy zatwierdzania i często eliminując potrzebę kosztownych i czasochłonnych kontroli maszyny drukarskiej na miejscu.

Marki i producenci opakowań coraz częściej wykorzystują podejście ScoreCard firmy ColorCert do uzyskania bardziej strategicznego podejścia do zarządzania barwą, postrzegając wydajność barwy w sposób całościowy, a nie na podstawie pojedynczego arkusza.

ColorCert dla Premedia (przygotowanie do druku)

W przypadku firm zajmujących się przygotowaniem do druku, uzyskanie dodatkowej kontroli i śledzenia dokładności barw pomaga ulepszyć świadczone usługi. ColorCert dostarcza wiedzy na temat tego czy końcowy efekt jest zgodny z pierwotnymi założeniami, czy wymaga poprawek w celu uzyskania lepszej zgodności barwy.

ColorCert Desktop Tools for Quality Control in Print & Packaging

ColorCert Desktop Tools

For Quality Control in Print & Packaging


ColorCert Desktop Tools is a modular solution enabling accurate creation of color specifications and process control at multiple points throughout the packaging workflow.

ColorCert QA for Quality Control in Print & Packaging

ColorCert QA

For Quality Control in Print & Packaging


Reduce makeready time and waste with ColorCert QA, a pressroom and ink room quality assurance solution that provides actionable guidance to manage color standards and improve your color performance. 

ColorCert Repository Server

ColorCert Repository Server

For Print & Packaging Digital Asset Management and Distribution


The Repository Server is a secure, cloud-based portal for managing and deploying digital assets based on user type, location, brand, workflow stage or other parameters.

ColorCert ScoreCard Server for Monitoring Quality Assurance in Print & Packaging

ColorCert ScoreCard Server

Do monitorowania jakości w druku i opakowaniach


ScoreCard Server to portal oparty na chmurze zapewniający ogólny obraz jakości druku, podsumowujący poziomy jakości i konsolidujący metryki filtrowane według różnych kryteriów.

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042