Apache Log4j2 Response Click Here for Details
Model # koh11-qc

MA-T12

Spektrofotometr wielokątowy – 12 kątów pomiarowych

  • Mierzy materiały posiadające powierzchnie z dużymi efektami specjalnymi przy użyciu 12 kątów pomiaru
  • Weryfikuje barwę, blask i chropowatość za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej
  • Umożliwia rzeczywistą komunikację i wizualizację efektów specjalnych
Pobierz Broszurę

MA-T12: Z doskonałą precyzją mierzy materiały z powierzchniami o dużych efektach specjalnych

MA-T12 to bezkonkurencyjny wybór w celu ustanowienia najsurowszych standardów odnośnie efektów specjalnych. Kolorowa kamera RGB w połączeniu z możliwością pomiaru pod 12 kątami umożliwia MA-T12 pełne scharakteryzowanie materiałów z efektami specjalnymi i zapewnienie spójności sąsiednich części w rozproszonych łańcuchach dostaw.

0.18 ΔE2000
Porozumienie międzyinstrumentowe w sprawie BCRA
12 Kąty
Pomiar pigmentów interferencyjnych
10 Lata
Żywotność lampy
Learn about the MA-T12 Multi-Angle Spectro | X-Rite
Najbardziej zaawansowany spektrofotometr wielokątowy

Dzięki wykorzystaniu wbudowanej, skalibrowanej kolorowej kamery RGB do obrazowania MA-T12 może szybko i dokładnie ocenić i zweryfikować charakterystykę barwy, blasku i chropowatości powierzchni z dużymi efektami specjalnymi, z zachowaniem najwyższego poziomu powtarzalności i odtwarzalności. W połączeniu z oprogramowaniem EFX QC instrument ten jest preferowanym wyborem przy ustalaniu najsurowszych standardów kolorów.

Learn about the MA-T12 Multi-Angle Spectro | X-Rite
Szybkie rozwiązywanie problemów z niezgodnymi produktami

MA-T12 umożliwia nawigację za pomocą ekranu dotykowego, podgląd pomiarów na żywo z kamery oraz wyświetlanie na ekranie wskazania w postaci oceny pozytywnej lub negatywnej w celu szybkiej i łatwej analizy niezgodnych produktów. MA-T12 oferuje centralnie umieszczoną aperturę z kołkami pozycjonującymi, aby zapewnić stabilność pomiaru na próbkach i automatyczną kalibrację wewnętrzną, aby zmniejszyć ryzyko niedokładnych pomiarów.

Improve Conformance | X-Rite
Popraw poziom zgodności

Ustal i cyfrowo komunikuj tolerancje dla materiałów z dużymi efetami specjalnymi w złożonych łańcuchach dostaw.

Aperture
Weryfikacja obszaru pomiaru

Minimalizuje ryzyko defektów próbki pomiarowej dzięki podglądowi na żywo

burst icon
Charakterystyka materiałów o dużych efektach

Odpowiednie do różnych branż, w tym motoryzacyjnej, lakierniczej, tworzyw sztucznych i kosmetycznej.

MA-T12
Specyfikacja
Design/Premedia
Recepturowanie
Produkcja
Kontola jakości

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042