Apache Log4j2 Response Click Here for Details

Czym jest zarządzanie barwą?

W przypadku tradycyjnej technologii, informacja o barwie jest przekazywana przez liczne urządzenia - aparat fotograficzny, monitor, program do projektowania, urządzenia i maszyny drukujące. Rodzi to niebezpieczeństwo rozbieżności między uzyskanym finalnie kolorem a oryginałem. Nawet korzystając z urządzeń najwyższej jakości, jeśli nie są one ze sobą skalibrowane w zakresie parametrów opisujących barwę, może ona ulec zmianie.Zarządzanie barwą sprawia, że każde z urządzeń znajdujących się w procesie prawidłowo odczytuje i wyświetla barwę - umożliwia to szybką i pewną pracę fotografów, projektantów i drukarzy.

Czym jest zarządzanie barwą ICC?

Rolą oprogramowania do zarządzania barwą ICC jest kalibracja i ustawienie profili kolorystycznych urządzeń wejściowych (aparaty), urządzeń służących do wyświetlania obrazu (monitory) i urządzeń wyjściowych (maszyny i urządzenia drukujące) - celem jest optymalizacja transferu danych związanych z barwą. W rezultacie powstają profile ICC zawierające dane charakteryzujące wszystkie urządzenia obecne w procesie przekazywania koloru prowadząc do ujednolicenia „języka barw”. Przestrzeń barw ICC jest zdefiniowana i zarządzania przez Międzynarodowe Konsorcjum ds Barw International Color Consortium.

Dlaczego zarządzanie barwą jest ważne?

Niewłaściwa barwa może doprowadzić do złych decyzji dotyczących edytowanego obrazu podejmowanych przez fotografów czy projektantów, a także wysokich kosztów poprawek ponoszonych przez drukarnie. Nawet przy zastosowaniu urządzeń najwyższej jakości, kolor może nie zostać wiernie odtworzony, jeśli urządzenia nie są prawidłowo skalibrowane i nie posiadają profili kolorystycznych. Zarządzanie barwą gwarantuje, że barwy uchwycone przez aparat będą dokładnie odtworzone na monitorze podczas edycji, a następnie wiernie odwzorowane w druku.

Co sprawia, że zarządzanie kolorem jest takie trudne?

Każde urządzenie wykorzystywane do uchwycenia lub utworzenia obrazu cyfrowego używa do stworzenia tej samej barwy nieco innych formuł CMYK lub RGB. Aparaty cyfrowe, skanery i wyświetlacze wykorzystują addytywny model barw, polegając na innych gamutach i różnią się w zależności od producenta. Urządzenia drukujące pracują w obszarze RGB lub CMYK i wykorzystują mnóstwo różnych farb i podłoży. Aplikacje takie jak Adobe® Photoshop® lub InDesign®, służące do przygotowania obrazów i plików, również muszą być właściwie ustawione, aby wpasować się w system zarządzania barwą. Oprogramowanie do zarządzania barwą umożliwia wszystkim urządzeniom uczestniczącym w procesie do ujednolicenia „języka barw” tak, żeby informacje dotyczące koloru były przekazywane precyzyjnie. Więcej informacji dotyczących czterech podstawowych kroków w ustawianiu oprogramowania do zarządzania barwą znajduje się na naszym blogu o profilach ICC dla druku i opakowań

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu barwą?

Zarówno dla nowicjuszy, jak i profesjonalistów, X-Rite oferuje zakres rozwiązań do zarządzania barwą, które są łatwe w obsłudze i dają wspaniałe rezultaty - nawet dla tych, którzy nie mają wiedzy w zakresie zarządzania barwą. Stworzyliśmy bazę wiedzy o barwie i tajnikach jej wykorzystania w przemyśle w naszej Bazie Wiedzy, aby ułatwić Państwu utworzenie i kontrolowanie własnych programów kolorystycznych. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcecie Państwo porozmawiać z Ekspertem ds Barw o oprogramowaniu kolorystycznym lub zachęcamy do uczestnictwa w kursie na platformie eLearningowej Kontrola Barw, żeby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania barwą.

Need a Quote? Contact Sales(888) 800-9580

Technical Questions? Contact Support(888) 826-3042