Upcoming Webinars

Color Measurement Benefits Webinar

Benefits and Methods of Color Measurement (Pomiar barwy w przemyśle - korzyści i metody) 31 stycznia 2017 r. | 11.00 - 12.00

Presented in: Polskie

Do you send color samples and physical standards to the whole world? Do you have issues with getting the same color from different suppliers? Color control makes your life easier and reduces time spent on production. What is the future of color control? Maybe it's not just the color, which plays an important role...


Wysyłacie Państwo próbki i wzorce fizyczne do całego świata? Macie Państwo problemy z powtarzaniem tej samej barwy przez różnych dostawców? Możliwości kontroli barwy, które ułatwiają życie i oszędzają czas przeznaczany na produkcję. Jaka jest przyszłość kontroli barwy? Może to nie tylko barwa odgrywa decydującą rolę...

 

Questions? Need a Quote? Contact Us.  1.800.248.9748